این بازی عند بازی های فلش ره. تو این بازی علاوه بر اینکه چند تا نقشه جدا داره. خودتون هم می تونید براش نقشه درست کنید. برید حالش روببرید البته به یاد من هم باشید

 

 

 

 

دانلود بازی