برای دو روح چه چیز با شکوه تر از این که احساس کنند به هم پیوسته اند تا در سکوت خاطرات نگفتنی به یکدیگر توان ببخشنند

جرج الیوت


زمانی که شکوفه های قرمز در آمدند
شاخه ای از ان را بچین به نزد من بیا
تا این نشانه ای از عشق مان باشد

وانگ وی


عشق خود یک عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است

شکسپیر


دنیا فقط به عشق نیاز دارد به عشق شیرین
این را وقتی غمگینم می فهمم
بهتر است عاشق باشیم و ببازیم تا این که هرگز عاشق نباشیم

آلفرد تنیسونسخاوت من مانند دریا بیکران است هر قدر عمیق تر و بیشتر عشق بورزم. بیشتر خواهم داشت و هر دوی مان جاودان خواهیم بود

شکسپیر-روصو و جولیت


عشق تمامی احساسات را بر می انگیزد احساساتی که بدون عشق چیزی جز پوچی نیستند

رابرت ساواتی


زندگی یعنی عشق تمام چیزهایی که من فهمیدم به این خاطرفهمیدم که عشق می ورزم
هر چیزی که هست هر چیزی که وجود دارد به این دلیل است که عشق می ورزم

تولستوی- جنگ وصلحکلمه ای که ما را از تمام مسائل و دردها آزاد می کند آن کلمه عشق است

سوفوکلحتی اگر آن را پنهان کنم در صورتم عشق و انس من آشکار است
چند دفعه از من پرسیده بود چیزی تو را آ زار نمی دهد

تابرا نوکانموریعشق تنها مرضی است که مریض از آن لذت میبرد

افلاطون


چه قدر تو را دوست دارم ؟بگذار بشمارم تو را به عمق و پهنا و ارتفاعی که روحم می تواند بپیماید دوست دارم.
در ان حالی که روحت به پرواز در می آید و به فیض الهی می رسم

الیزابت بارت براونینگکسانی که شهامت عاشق شدن را دارند باید شهامت درد کشیدن را هم داشته باشند

آنتونی ترولوپهکسی که عشق خود را ابراز نکند عاشق نیست

جان هیوودعشق مانند سرخک می ماند همه ی ما باید مبتلا شویم

جرومی . کی . جرومیآه این روزهای ملال آور کی تمام خواهد شد و خواهد گذشت تا نزد معشوقم برگردم

ادموند اسپنسردو روح با یک دیدگاه مشترک دو قلب که با هم می تپند

ماریا لوول


عشق چراغ روشنایی بخش زندگیست

تاگور


در قلب خود عشق را بپرور زندگی بدون عشق مانند باغی بدون نور آفتاب است که گل ها در آن مرده اند

اسکار وایلد