نتایج بررسی جدید شرکت PC Tools نشان داد، مردان کمتر از زنان مسایل مربوط به امنیت آنلاین را رعایت می‌کنند.  

 

 

نتایج بررسی جدید شرکت PC Tools نشان داد، مردان کمتر از زنان مسایل مربوط به امنیت آنلاین را رعایت می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از پی‌سی‌ورلد، کارشناسان بر پایه این بررسی‌های جدید دریافته‌اند که 47 درصد مردان برای باز کردن حساب الکترونیکی بانکی و حساب‌های مربوط به خریدهای الکترونیکی از یک رمز عبور استفاده می‌کنند و این در حالی است که رقم یاد شده برای خانم‌ها تنها 26 درصد است.

در زمینه پست‌های الکترونیکی نیز مردان با نگاه خوشبینانه‌تری حضور می‌یابند. به طور کلی، 60 درصد آقایان پیش از آنکه محتویات پست الکترونیکی خود را بازبینی کنند، فایل ضمیمه شده به آن را باز می‌کنند که این رقم نیز برای خانم‌ها تنها 48 درصد گزارش شده است.

شرکت PC Tools در این بررسی‌ها نشان داده است، 85 درصد آقایان تفاوت بین انواع تهدیدهای اینترنتی نظیر برنامه‌های مخرب ضمیمه شده به پست‌های الکترونیکی، سایت‌های مخرب یا ویروس‌های شبکه‌های اجتماعی را درک می‌کنند. در این میان، حدود نیمی از خانم‌ها هنوز مطلع نشده‌اند که شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانند برای آن‌ها خطرآفرین باشند.

طبق آمارها، تنها‌ 20 درصد آقایان نرم‌افزار امنیتی خود را برای به‌روزرسانی خودکار آماده می‌کنند که این رقم برای خانم‌ها تا 2 برابر بیشتر است. 30 درصد آقایان پیام‌های هشدار دهنده امنیتی که روی صفحه نمایشگر مشخص می‌شود را نادیده می‌گیرند.