سلام

بی مقدمه :

آیا میدانید: فاصله مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پا است؟

آیا میدانید: قلب شما روزی 101000 بار میتپد؟

آیا میدانید: دهان شما روزی یک لیتر بزاق تولید میکند؟

آیا میدانید: مردان روزی 40 و زنان روزی 70 تار مو از دست میدهند؟

آیا میدانید: یک انسان بعد از قطع کردن سر از تنش ، 8 ثانیه به هوش میماند؟

آیا میدانید: شما به طور متوسط 15000 بار در روز چشمک میزنید؟

آیا میدانید: زنان دو برابر مردان چشمک میزنند؟

آیا میدانید: مقاوم ترین ماهیچه در بدن ، زبان است؟

آیا میدانید: جلیقه زد گلوله، ضد آتش، برف پاکن های شیشه جلوی اتومبیل و چاپگر های لیزری توسط زنان اختراع شد؟(من فمنیست نیستم!)

آیا میدانید: فیل ها تنها جانورانی اند که نمیتوانند بپرند؟

آیا میدانید: تمام خرس های قطبی چپ دست هستند؟

آیا میدانید: به طور متوسط ، مردم آن قدر از عنکبوت ها میترسند که نمیتوانند آن ها را بکشند؟

آیا میدانید: پروانه ها با پاهایشان می چشند؟

آیا میدانید: مردان کمتر از زنان حالت موکتی دارند؟

آیا میدانید: پژواک بهترین نویسنده در این وبلاگ است؟!؟!

آیا میدانید: من چرا این مطالب رو نوشتم؟

آیا میدانید: من این مطالب رو از مجله خانه و خانواده پیدا کرده بودم؟

آیا میدانید: شما واقعا وقت آزاد زیادی دارید؟