rejected-logo-2.jpg
موضوع: ۱۵۰ سالگی سیگار!
علت پذیرفته نشدن: از بیخ و بن(!) نادرست

rejected-logo-3.jpg
موضوع: پنجاهمین سالگرد افتتاح Star Bucks Coffee
علت پذیرفته نشدن: شرکت یادشده مبلغ کافی را پرداخت نکرد!

rejected-logo-4.jpg
موضوع: پنج ساله شدن شعار گوگل مبنی بر « شیطان نشو! Don't be evil »
علت پذیرفته نشدن: غرق شدن بیش از اندازه در موضوع!

rejected-logo-5.jpg
موضوع: ۱۳۰ سالگی Mondrian
علت پذیرفته نشدن: بیش از اندازه انتزاعی، صریح و خشک

rejected-logo-6.jpg
موضوع: ۹۰ سالگی حضرت کپی‌رایت!
علت پذیرفته نشدن: تخلف تجاری در استفاده از علامت © !!!

rejected-logo-7.jpg
موضوع: بیستمین سال تولد کنسول بازی: نینتندو
علت پذیرفته نشدن: شکایت‌های سختگیرانه‌ی انجمن اردک‌های خانگی! (جل‌الخالق)

rejected-logo-8.jpg
موضوع: ۶۵ سالگی گوگــُل Googol (این Googol ظاهراً با Google فرق می‌کنه و گویا منظور از آن عدد یکی است که از ۱۰۰ تا صفر تشکیل شده است.)
علت پذیرفته نشدن: خود لوگوی گوگل تا حد زیادی پوشیده شده (به قول معروف ماسکه شده!)

rejected-logo-9.jpg
موضوع: این یکی از دو طرحی است که برای بزرگداشت M.C. Escher خلق شده بود.
علت پذیرفته نشدن: این لوگو وحشتناک است. (در واقع مسئولان گوگل روشون نشده حقیقت رو بگن؛ این لوگو بسیار پرت و مزخرف است. توضیح مترجم!)

rejected-logo-10.jpg
موضوع: دو دهه استفاده از الگوریتم JPEG برای فشرده‌سازی تصاویر دیجیتال
علت پذیرفته نشدن: لوگو بیش از اندازه بی‌کیفیت از آب درآمده