این مدل‌های مو، عجیب، بسیار جالب و الهام گرفته از حیوانات ساخته شده است، طراح این مدل‌ها فردی ژاپنی است.
این مدل‌ها به صورت جداگانه ساخته شده و با رنگ موی فرد استفاده کننده هماهنگی کامل دارد.