۱.تمام سعی خودتون رو بکنید تا دیر برسید و وقتی اتوبوس حرکت کرد دنبالش بدوید !!!

۲.از بلیط هایی که باطل شده و ماله قرن بوقه یه نصفه تو جیبتون داشته باشید !!!

۳.وقتی دنبال اتوبوس می دوید بلند بلند داد بزنید تا همه بفهمند که شما می خواین سوار شین !!!

۴.در استفاده از نصفه بلیط  باطل شده توی جیبتون کمال صرفه جویی رو بکنید چون کم گیر میان !!!

۵.وقتی سوار می شین یا بلیط ندین یا همون نصفه باطل شده رو بدید !!!

۶.اگه جیبتون سوراخ بود و نصفه بلیطتون افتاد پولشو به صورت یه اسکناس دو تومنی بدید و باقیشو تمام و کمال بگیرید !!!

۷.وقتی نشستین با کلید تو دستتون به شیشه بکشید تا هم صدا ایجاد شه هم شیشه خراب شه !!!

۸.با صدای تقریبا بلند یه آهنگ جوات که ماله عصره حجره رو بخونید !!!

۹.اگه جا نبود بشینید میله رو سفت بچسبید و هی تکون بخورید و اگه شرایطش بود خودتون رو ولو کنید وسط جمعیت و هی از شلوغی بنالید !!!

۱۰.وقتی به ایستگاه مورد نظر رسیدید موقعی که داشتن در رو می بستن داد بزنید که شما جا موندید !!!

۱۱.بعد هم با خیال راحت پیاده شید !!!