متفرقه - متفرقه
Written by Aliasghar Honarmand   
Sunday, 20 December 2009 12:33

500x_hs-2009-32-a-full_jpg.jpg

این یک اثر هنری یا یک تصویر دستکاری شده با فتوشاپ نیست. بلکه تصویری است که به تازگی تلسکوپ هابل از ستاره های همسایه گرفته است. که البته می توانید جزئیات فنی آن را خودتان مطالعه کنید.  
 
یک فرد خوش سلیقه هم از این تصویر Wallpaper در سایزهای مختلف درست کرده، آنها را
از اینجا دریافت کنید.

منبع:نارنجی