ماریانو پاوون مهاجم تیم رئال بتیس معتقد است با وجود ایکر کاسیاس انها در این هفته بازی سختی با رئال خواهند داشت.

این ارژانتینی گفت :

کاسیاس واقعا خطرناک است او بهترین دروازه بان دنیاست در مقابل وی گل زدن سختتر است و من باید خیلی دقیقتر از گذشته شوتهایم را بزنم.

مادرید با تعداد مدافعان کم دفاع می کند اما با این وجود باز هم باید خیلی مراقب باشید چون انها از کوچکترین اشتباهات استفاده می کنند.

این بازی یکی از ان بازیهایی است که شما ارزو دارید در ان شرکت کنید چون در مقابل تیم بزرگی همچون رئال بازی خواهید کرد.