واحد مرکزی خبر: محققان انگلیسی فهرست شادترین مشاغل جهان را اعلام کردند.

به نوشته روزنامه اینترنتی روسی اوترا به گفته محققان شرکت سیتی اند گیلدز که در زمینه سنجش توانایی های حرفه ای مردم فعالیت می کند ارایشگری شادترین شغل دنیاست و کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند بیشترین میزان رضایت را از حرفه خود دارند.

بنا به این گزارش بیش از پنجاه درصد پرسش شوندگان درامد خوب، ارتباط دوستانه با مشتریان و توجه کافی روسا را از جمله مهمترین عوامل رضایت از شغل عنوان کرده اند.

مکانهای بعدی در فهرست شادترین مشاغل دنیا به سراشپزها، خرده فروشها، معلمان، حسابداران، منشیها، لوله کشها، مهندسان، معماران، روزنامه نگاران، مکانیک های اتومبیل، کارشناسان ای.تی و پرستاران کودک اختصاص یافته و کارمندان بانک و کارگران ساختمانی در انتهای فهرست قرار گرفته اند.