نمایش گوشی BM-500 PDA 'بلوبرد'
شرکت "بلوبرد"کره جنوبی گوشی هوشمند تلفن همراه جدید خود بهنام BM-500 PDA را در نمایشگاهی در شهر"هانوفر" آلمان به نمایش گذاشت.
--------------------------------------------------------------