تنسگریتی یا حرکات جادویی به مجموعه حرکاتی گفته می شود که توسط شمنان مکزیک کهن کشف شده است.

این حرکات باعث افزایش آگاهی ٬ سلامتی و شادابی ٬ و افزایش قابل توجه انرژی می گردد .

 

تمام حرکات جادویی (کتاب حرکات جادویی) در مطلب پیشین وبلاگ (اولین پست) به زبان انگلیسی

قابل دانلود می باشد .

همچنین این وبلاگ به بررسی حرکات جادویی و آموزش تعدادی از آنها خواهد کرد.