به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، این هواپیما که متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین بود ، 16دقیقه پس از برخاستن از زمین در حوالی شهر قزوین سقوط کرد.
اسامی کشته شدگان این هواپیما به شرح ذیر اعلام شده است:
- حمید رضا عبدالله زاده
- آرام احمدی نوره
- آنت آژنگ
- قاسم اکبری
- مریم علایی
- س . علوی شیرخو
- احمد علی محمدی
- آرش علی محمدی
- علی اکبر علی محمدی
- کاوه علی محمدی
- منیژه علیرضایی
- مژده علیرضایی
- آناهیتا امینی علوی
- علی امیری
- نانا آنتاشیان
- ادوین آسادوریان
- آرشاویر آواکیان
- آزاد آوانسیان
- مصیب عزیزالهی
و......ادامه مطلب


ادامه مطلب را بخوانید...