سقوط هواپیمای توپولوف با ‌‌168 سرنشین در ‌‌20 كیلومتری قزوین


ادامه مطلب راببینید.....