Wboys.Tk | مصاحبه با فیروز كریمی | پسران اینترنتی

اگر این گفتگو را خواندید و در پایان متوجه نشدید كدام گفته فیروزخان كریمی واقعی بود و كدام گفته دیگرش واقعیت نداشت، ما بیتقصیریم، چرا كه خاصیت فیروز كریمی همین است، خیلی از بینندگان «برنامه 90» اگر شبی، فیروز كریمی را از صفحه جادویی نبینند، انگار چیزی را گم كردهاند... وقتی «فیروز كریمی» جدی صحبت می‌‌كند، در ابتدا باورتان نمی‌‌شود، اما در همان جدی بودن، چنان طنزگونه رفتار می‌‌كند كه اصلا باورتان نمی‌‌شود، فیروز كریمی در آن لحظه از زمان جدی است یا شوخی.. مقدمه در مورد «فیروز كریمی» كه همه با سابقه او آشنا هستید، بیفایده است، بهتر است برویم سر اصل مطلب و بخوانید این مربی باهوش در آستانه سال نو، چه شكلی به پرسشهای ما پاسخ گفت... فیروزخان زنده باشی و همچنان به اهالی فوتبال روحیه بدهی...او در پایان گفتگو به ما گفت راستی عید ساعت چنده؟

 


ادامه مطلب