بیایید یک مسافر نمونه باشیم !!!(با هواپیما !!)


۱.دیر تر از همه سوار هواپیما بشید !!

۲.در شماره صندلی خودتون نشینید !!(هر جا دمه دست بود پلاس شید !!)

۳.مدام زنگ بزنید تا مهماندار بیاد و شما هم هی آبی ، آبمیوه ای چیزی بخواین یا از سرویس هواپیما تشکر کنید !!

۴.موقع صعود یا فرود کمربندتون رو نبندید تا مهماندار خودش بیاد و تذکر بده و بعد شما بگید بلد نیستم تا خودش ببنده !!ادامه مطلب